Start

Start

Proponujemy usługi w zakresie:

 • informatyki w przemyśle
 • informatyki w służbie zdrowia
 • automatyzacji procesów przemysłowych
 • programowania sterowników PLC
 • modernizacji maszyn i urządzeń
 • systemów alarmowych
 • systemów kontroli dostepu
 • systemów rejestracji czasu pracy
 • doradztwa i szkoleń

 

Dotychczasowe realizacje:

 

Maszyny i urządzenia zaprojektowane i wykonane od podstaw:
 • stanowisko do badania zaworów rozrządczych taboru kolejowego (pełny program prób CARGO i VPI) + przystawka do badania zaworów ważących
 • stanowisko do badania nacisków kół w pojazdach szynowych
 • stanowisko do regulacji i diagnostyki agregatów prądotwórczych lokomotyw spalinowych
 • stanowisko do badania charakterystyki zderzaków kolejowych i urządzeń cięgłowych
 • stanowisko do badania charakterystyki resorów i sprężyn
 • stanowisko do badania prowadników maźnic i sprzęgieł Alsthoma
 • stanowisko do badania obciążenia wózków wagonowych
 • urządzenie do wibracyjnego odprężania konstrukcji spawanych i odlewanych
 • stanowisko do badania charakterystyki amortyzatorów stosowanych w pojazdach szynowych

 

Modernizacje maszyn i urządzeń:
 • modernizacja wypalarki gazowej (sterowanie CNC + palnik plazmowy)
 • modernizacja prasy do wytłaczania tarcz zderzaków kolejowych (dostosowanie do wymogów dyrektywy maszynowej)
 • modernizacja pras do badania obciążenia wózków wagonowych (sterowanie PLC + komputer)
 • modernizacja pras do badania sprężyn (sterowanie PLC + komputer)
 • modernizacja pras do zestawów kołowych (komputerowe sterowanie i pomiar)
 • modernizacja sterowania przepompowni ścieków (zabezpieczenie pomp, naprzemienna praca pomp, rejestracja zdarzeń, alarmy)

 

Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.
Administracja centralami telefonicznymi Panasonic
Wdrożenia i administracja systemami komputerowymi w szpitalach i przychodniach.
Administracja bazami danych Oracle, PostgreSQL, Firebird, MySQL/MariaDB
Administracja serwerami Linux