RODO

RODO

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

(dla kontrahentów i klientów IAPK Marcin Krajewski)

 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy  Cię, że Informatyka. Automatyka przemysłowa. Komputery.Marcin Krajewski  przetwarza  Twoje  dane  osobowe.  Szczegóły  tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych:

Informatyka. Automatyka przemysłowa. Komputery.Marcin Krajewski, ul. Księdza Nosala 4, 39-200 Dębica

W sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz  się skontaktować z nami pod adresem e-mail:  info@iapk.pl, pod numerem telefonu 604 774 188 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c. RODO.

 

3. Kategorie  Twoich  danych,  które  przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

imię (imiona) i nazwisko,  miejsce prowadzenia działalności, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail i adres IP

 

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – zewnętrzna firma księgowa,  na podstawie stosownej umowy powierzenia, celem realizacji usług kadrowo-płacowych

– podmiotom uprawnionym do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, KAS).

 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie  przekazujemy  Twoich  danych  poza  teren  Polski / UE / Europejskiego  Obszaru Gospodarczego.

 

6. Okres przechowywania danych

Przez okres wskazany przez:

– ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych

– ustawę o podatku od towarów i usług

– ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 

7. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  Twoich  danych  osobowych wyłącznie  do  ich  przechowywania  lub  wykonywania  uzgodnionych  z  Tobą działań, jeżeli  Twoim zdaniem  mamy  nieprawidłowe  dane  na  Twój  temat  lub  przetwarzamy je  bezpodstawnie;  lub  nie  chcesz, żebyśmy  je  usunęli,  bo  są Ci  potrzebne  do ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń;  lub  na  czas  wniesionego  przez  Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że  przetwarzamy  Twoje  dane  niezgodnie  z  prawem,  możesz  złożyć w  tej  sprawie  skargę do  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych  lub  innego właściwego organu nadzorczego oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym.

     

    Administrator Danych Osobowych